Atuální zmĕny

Neopomeňte prosím následující krátkodobé zmĕny v plavebním řádu:

MOMENTÁLNĔ ŽÁDNÉ ZMĔNY