Straubing

Tradic plné mĕsto vévodů na Dunaji

Skvostné kostely, rozlehlé námĕstí a mnoho dalšího. Mĕsto Straubing se otevře svým návštĕvníkům jako obrázková kniha s více než 8000 let starou historií. Vydejte se Vy po jejich stopách! Navštivte například muzeum Gäuboden nebo pozdnĕ gotickou katedrálu sv. Jakuba, kde se nachází Mojžíšovo okno od Albrechta Dürera z roku 1500. Symbolem mĕsta je Mĕstská vĕž, s gotickou strážní vĕží ze 14. století, která se se svou vyškou ční nad námĕstím Ludvíka a Terezy. Tam pulzuje již přes 800 let mĕstský život s každodenním trhem  a mnoha obchody. Domácí i návštĕvníci slaví v polovinĕ roku „páté roční období“. Slavnosti  Gäubodenvolksfest  jsou po mnichovkých slavnostech Oktoberfest druhou nejvĕtší slavností v Bavorsku.

Více informací o mĕstĕ Straubingu najdete zde.