Vilshofen

Malé „mĕsto tří řek“, mĕsto na soutoku řek Dunaje, Vils a Wolfach

Obĕ přístavištĕ ve Vilshofenu an der Donau se nacházejí v bezprostřední blízkosti historického starého mĕsta v centru mĕstečka, kde je nákupní zóna a ubytovací zařízení. K nejsnadnĕji dostupným pamĕtihodnosstem patří historická mĕstská brána s galerií a farním kostelem Sv. Johanna a radnice. U řeky Vilsu se nachází nejvĕtší les jinanu v Evropĕ, dále přírodní chránĕná oblast Vilsengtal a vysoko nad mĕstem se benediktské opatství Schweiklberg s kavárnou, klášterním obchůdkem a pozoruhodném muzeem Afriky.

Více informací o mĕstečku Vilshofenu najdete zde.